Amiši

Mnoho lidí má dnes velmi negativní vztah k lidem různých náboženských vyznání. Víru vnímají jako fanatismus. Česká republika je přitom považována za jednu z nejateističtějších zemí světa.
křesťanství víra
Přitom Evropská a tedy i Americká civilizace stojí na křesťanských základech. Mnozí vědí, že křesťané mohou být buď katolíci nebo protestanté, ale křesťanských skupin a často velmi specifických existuje mnohem více. Velmi osobité jsou přitom určité křesťanské náboženské trendy, které vznikly v Americe. Máme na mysli například Adventisty sedmého dne, Svědky Jehovovy nebo Mormony. Další velmi specifickou náboženskou skupinou tvoří Amiši.

Možná jste viděli fotografie Amišů v nějakém cestovatelském časopise. Jejich životní styl je totiž velmi neobvyklý. Domovy Amišů vypadají, jakoby se v nich zastavil čas.
 ohraničené pastiny

Technické vymoženosti jsou tabu

Jedná se o jednu z větví novokřetěnců. Ačkoli žijí v Americe (kromě USA také v Kanadě), mluví mezi sebou takzvanou pensylvánskou němčinou. Jsou známi tím, že nemají kladný vztah k technice. Nesmí ji používat. Nepoužívají telefony, elektřinu a auta.

Žijí na venkově a živí se zemědělstvím nebo drobným obchodováním. Místo aut používají koňská spřežení, v případě nutnosti si mohou zatelefonovat z telefonní budky.  Jedná se o náboženství, které striktně odmítá válku. Ženy jsou podřízeny muži. Ženu amišku poznáte podle specifických dlouhých šatů, které jsou v podstatě takovým amišským krojem.
Jednou ze zvláštností této komunity je, že mladí lidé od šestnácti let mají vyrazit mezi běžné občany okusit svět a to včetně všech vymožeností.

To znamená mohou nosit běžné oblečení, jezdit autem, užívat elektrospotřebiče. Je to zkouška svobodné vůle a o příležitosti rozhodnout se samostatně. Někteří mladí lidé se nechají strhnout a rozhodnou se pro nový životní styl, někteří se naopak do své domovské amišské komunity vrací.

Skutečnost, že komunita amišů spíše početně vzrůstá svědčí o tom, žeodpadlíků je daleko méně, než bychom čekali.