Čas na změnu

,,Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil"  Toto je citát německého teologa Fridricha Öttingera a říká se mu také modlitba za dar rozlišování. Mnoho životních potíží nám způsobuje právě skutečnost, že nevíme, jaký zaujmout k danému problému přístup. Lze ten či onen problém změnit nebo se s ním je nutné smířit?
čas na změnu
Toto je otázka, která nás často trápí. Pojďme se zaměřit na události, které změnit lze a problém nestojí v okolnostech, ale v našem přístupu k životu.
Lidé žijí často v zajetí stereotypů. Nejsou spokojeni se svým životem, se svým zaměstnáním, se svým vztahem. Svou osobní potřebu jistoty a zakotvenosti, která je vlastní většině lidí vyměnili za zvyk. Nejsou šťastní a spokojení, nejsou schopni činit šťastné druhé lidi a ztratili veškerý svůj tvůrčí potenciál. Veškerou jejich energii a vnitřní entuziasmus totiž stráví nutnost přežít do dalšího dne.

Lidé se bojí některé věci změnit. Jsou sice nešťastní a nespokojení, ale znají svůj úděl a vědí, co mohou očekávat. Strach z nejistoty je natolik paralyzuje, že nejsou ochotní vyjít ze svého začarovaného kruhu. Je ovšem třeba uvědomit si, že lepší teď než nikdy.

Pokud cítíte, že životní změna je žádoucí a nutná, nebojte se jí. Uvědomte si, že to bude obnášet určité životní období, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o životní nezbytnost. Je třeba abyste si uvědomili veškerá rizika spojená s procesem změny. Když s nimi budete počítat, dokážete se na ně připravit.
 nabídka práce

Počítejte s tím, že…

Například pokud trpíte v zaměstnání a máte možnost nastoupit do nové práce počítejte s tím, že pravděpodobně:

·         budete muset ze začátku v nové práci trávit množství přesčasů
·         ze začátku Vám bude všechno mnohem déle trvat
·         budete si muset zvykat na nový kolektiv a pravděpodobně Vám mnoho lidí hned nesedne
·         budete muset protrpět nejistotu prvních tří měsíců v rámci zkušební doby
·         po dobu zkušební doby musíte počítat s menším platem bez osobních příplatků
 
V případě, že se plánujete rozejít s partnerem či partnerkou zase počítejte s tím, že:

·         budete mít spoustu volného času, protože většina Vašich přátel má fungující partnerský životních
·         budete se muset smířit s představou, že možná budete dlouhodobě sami
·         budete se muset smířit s tím, že jako single budete mít mnohem méně financí, což pocítíte zvlášť tehdy, když máte děti
·         budete skutečně na všechno sám(a)
·         budete se muset smířit s dočasným celibátem
 
V případě, že trpíte nemocí, která vyžaduje změnu životního stylu, připravte se na to, že:

·         budete muset změnit jídelníček
·         budete muset výrazně minimalizovat množství alkoholu
·         budete muset jíst více vitamínů a méně mlsat
·         měli byste se donutit k pravidelnému cvičení, i když Vás nebaví
·         budete muset určit takový řád, který je ohleduplný vůči Vašemu zdraví a tomu podřídit své zájmy.