Černé moře patří mezi nejkrásnější vnitrozemské moře


Černé moře je vnitrozemní moře, které je obklopeno ze všech stran pevninou. Na západ se rozkládají balkánské státy, jako jsou Bulharsko a Rumunsko, na severu je Ukrajina, na severovýchodě Rusko, na východě Gruzie a směrem na jih potom Turecko.

Do Černého moře se vlévají tři největší řeky. Jsou to:
·         Dunaj
·         Dněpr
·         Don

Jak Černé moře vlastně vzniklo

Černé moře bylo původně jezero. Jeho původ se datuje do doby ledové, a vznik jeho dna do doby před 1,7 mil. lety.  V době ledové bylo Černé moře odříznuto od Středozemního moře. V této době bylo velice málo dešťových srážek a jezero začalo vysychat, stejně jako Středozemní moře, které bylo také jezerem ve vnitrozemí.

Když se opět spojilo Středozemní moře s Atlantikem a jeho hladina se opět zvýšila, začalo se přelévat i do Černomořského jezera.  Na březích Černého moře v této době žila vyspělá civilizace, která byla rychle se rozvodňujícím jezerem zničena.

Podle vědeckých výpočtů šlo o dvanáct až patnáct centimetrů vyšší mořskou hladinu denně, což vychází na postup moře až o jeden kilometr denně.  Vědci se domnívají, že zánik civilizace na pobřeží Černomořského jezera byl jednou z předloh o Biblické potopě světa, či zániku bájné Atlantidy.

Pobřeží Černého moře

Pobřeží má Černé moře velice pestré. Střídají se zde ploché písčité břehy s kolmými skalistými stěnami. Nacházejí se zde zelené a bujné lesní porosty. Odhalují se tu miniaturní zálivy i hromady balvanů.

Moře samo má nádherně azurově modrou barvu a je krásně průzračné.  Řekové nazývali toto moře pohostinným.  Bývá ale velice bouřlivé, o ohromných vlnách. Pláže Černého moře jsou považovány za jedny z nejkrásnějších v Evropě.

Voda v moři obsahuje podíl sirovodíku, proto se zde nevyskytují žádné ježovky, jedovaté ryby nebo pálivé medúzy. Za to zde žijí delfíni a žraloci, zdržují se však ve velkých hloubkách a k pobřeží se nepřibližují. Na dně moře se také nachází nespočetně mnoho vraků lodí.