Co děti naučit

Všem rodičům záleží na tom, aby se jejich děti jednou v životě neztratily. Jaké konkrétní dovednosti by však měly získat, chceme-li je pro každodenní život dobře připravit? Přihlášením do různých zájmových a sportovních kroužků se také mohou samozřejmě hodně naučit, záleží však, jaké činnosti pro ně vybereme. Všední dny předpokládají získat především šikovnost a praktičnost, umět si v mnoha věcech a situacích poradit, a v tom by měla mít rodina nezastupitelnou úlohu. Čas, který si pro svoje děti najdeme, se i nám mnohonásobně vrátí. Budeme mít dobrý pocit z toho, že jsme ze svých potomků vychovali osobnosti, které se budou jednou v životě zdravě a bez problémů orientovat. Také nesmíme zapomínat na to, že co uvidí u nás, budou opakovat, takže náš vlastní příklad je ten nejdůležitější.
školáci s pomůckami
 
K finanční gramotnosti od dětství
Je to ta nejsložitější dovednost, ke které je nutné vést děti už od nejútlejšího věku. Vážit si peněz, znát jejich koloběh a vědět, jak ušetřit a hospodařit, jsou základní dovednosti, které mají směřovat ke spokojenému životu bez dluhů. Vědět vše o fungování peněz je důležité pro to, aby se vaše ratolesti jednou ve světě neztratily.
 
Učte děti základy první pomoci
Je velmi důležité, aby si už děti uměly v kritických situacích poradit. I malé dítě si může již pamatovat telefonní číslo na záchrannou službu a když je třeba, zavolat ji sobě nebo druhým. Těm starším ukažte, kde doma najdou náplast a dezinfekci, protože drobné nehody jako popálení, píchnutí hmyzem či pořezání by měly umět ošetřit.
 zraněný fotbalista
Vysvětlujte neustále pojem o čase
Znamená to dětem neustále vštěpovat správný přístup k plánování činností. Ti nejmenší žijí jen v přítomnosti, ale postupně se musí naučit běh času vnímat. V tom jim pomůžeme zavedením určitých rituálů, aby věděly, kdy je čas na povinnosti a kdy čas na zábavu. Pomozte jim vytvořit jejich časový harmonogram, aby se jim to stalo samozřejmostí.