Vada řeči vašich dětí nemusí být napořád

Vada řeči, která může být vrozená nebo získaná, komplikuje život dětem i dospělým. Nevěšme však hlavu, odborníci zpravidla vědí, jak nám můžou pomoci. Neváhejme je proto v případě potřeby navštívit.

Vývoj řeči má svá ověřená pravidla. Ne u každého se ale vyvíjí správně a vrozených vad řeči bohužel stále přibývá. Spousta dětí se zadrhává, koktá, šišlá, huhňá nebo mluví příliš rychle.

Na vadě řeči se může podílet jednak dědičnost, ale také vlivy okolního prostředí, které dítě obklopuje. Také technické vymoženosti, jako jsou počítače nebo chytré telefony, negativně působí na vývoj řeči.

KDE NÁM POMOHOU ODSTRANIT VADY ŘEČI
Pokud si všimneme, že naše dítě nemluví tak jako jeho vrstevníci, je vhodné navštívit logopeda. Ten nám po vyšetření poví, zda je možné s terapií vyčkat, nebo ji zahájit ihned.

Logopedie je speciální poradna, kde se zabývají poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu.

KDY NAVŠÍVIT LOGOPEDII
Pokud máte pocit, že vaše dítě špatně vyslovuje, je dobré navštívit logopeda ihned. Čím dříve, tím samozřejmě lépe. Řešit vady řeči dítěte až ve škole je již pozdě. S terapií je dobré začít již v předškolním věku.

CO ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ
Na vývoj řeči dítěte má obrovský vliv prostředí, ve kterém vyrůstá. Citová vazba je velmi důležitá, děti pohání potřeba s rodiči komunikovat. Je dobré dětem vyprávět pohádky a zpívat písničky, dítě tak získá cit pro rytmus. Naopak se nedoporučuje sledování televize, kde se mluví překotně a příliš rychle.

PORUCHY ŘEČI
Poruchy řeči nemusí být vždy jen vrozené, mohou se objevit také například v důsledku různých úrazů hlavy nebo mozkové mrtvice. Zde je pak návrat k předchozímu stavu složitý a vyžaduje velkou trpělivost pacienta i jeho blízkých. Pacienti se mnohdy učí úplně od začátku jak své jméno, tak i psaní, čtení i počítání. Rychlost postupu je individuální a závisí na rozsahu poškození mozku. Spolupráce lékařů, logopeda a pacienta pak velmi zkracuje dobu terapie.