Vyslechněte příběhy úspěšných podnikatelů


Kde máte možnost vyslechnout si životní příbÄ›hy lidí, kteří dovedli navzdory vÅ¡em nepříznivým vlivům uspÄ›t v těžkém svÄ›tÄ› obchodu? Kde budete mít možnost poslechnout si, co stojí za souÄasným úspÄ›chem ÄŒeské filharmonie, co stojí za úspÄ›chem Äeského zbrojního průmyslu, jak pÅ™iÅ¡el úspÄ›ch k branám nejvÄ›tších pivovarů, jak může pomoci vaÅ¡emu úspÄ›chu pÅ™ední Äeský psycholog, který se dopracoval na vysoké manažerské posty a další a další příbÄ›hy úspěšných lidí, kteří dovedli své firmy k úspÄ›chu. Konference, kde se vÅ¡ichni tito velikáni obchodu sejdou, a kde budou hovoÅ™it o svých úspěších, vám nyní otevírá své brány. PříbÄ›hy růstu, které si vyslechnete od tÄ›chto úspěšných manažerů, kteří vám pomohou k vlastnímu úspÄ›chu. A stejnÄ› tak ostatnÄ› zní i Äást názvu tohoto setkání odborníků. A vy toho můžete být souÄástí. NezáviÄte tÄ›mto lidem jejich úspÄ›ch, ale pouÄte se z nÄ›j. Dejte Å¡anci vlastnímu růstu. Inspirace, bohaté, mnohaleté zkuÅ¡enosti a další užiteÄné informace, které nabudete v průbÄ›hu této akce, vám pomohou v celém profesním životÄ›. Těžit z nich budete moci v podstatÄ› po celý váš život, a to za to rozhodnÄ› stojí, nemyslíte?

PÅ™ijÄte na konferenci, která posune dál vaÅ¡e podnikání

Neváhejte a zajistÄ›te si vÄas úÄast na této konferenci. Neváhejte a získáte tak jedineÄnou možnost náskoku pÅ™ed konkurencí. Setkání s lidmi, se kterými se setkat v běžném životÄ› je pÅ™inejmenším velmi obtížné, budete mít jako na dlani. Možnost diskusí a pokládání otázek, možnost vidÄ›t a hovoÅ™it s úspěšnými manažery tváří v tvář se nebude jen tak opakovat a proto byste ani vy nemÄ›li zaváhat a promarnit tuto velkou Å¡anci. PoÄet míst je samozÅ™ejmÄ› omezen, a tak kdo dříve pÅ™ijde, ten bude těžit z informací, které mu budou podávány z úst tÄ›ch nejlepších Äeských manažerů. Budete i vy poslouchat?