Dyslektici mezi námi

Dyslexie je porucha učení, kterou trpí dost vysoké procento dnešních dětí. Tyto děti nemohou za to, že nedokážou plynule číst, že nejsou schopné čtený text vnímat a porozumět mu, a tak zvládnout to, co na něm škola požaduje. Tyto děti jsou většinou označovány jako děti s ADHD.

Tato novodobá diagnosa by ale neměla žáky s touto poruchou vyřadit z běžného školního kolektivu. Je ale potřeba vědět, že tyto žáci potřebují zvýšenou pozornost, individuální péči ze strany učení a přístup, který není standardní a vyžaduje dost náročnou práci jak učitele, tak rodiny.
matematika školák
Znaky dyslektického dítěte

Pomalé čtení
Nečitelné písmo
Problémy s pravopisem
Potíže s matematikou
Nechuť k učení
Špatné výsledky i přes úpornou snahu
Nesoustředěnost
Hyperaktivita

Jak s takovým dítětem zacházet?

Nenutit k práci dlouho dobu
Střídat duševní práci s tělesnou
Odměnit za jakýkoliv úspěch
Poradit se u psychologů
Spolupracovat s pedagogy ve škole
Nezatracovat dítě za jeho neúspěchy
Hledat neustále možnosti, jak dítě povzbudit
Stále podporujeme jeho sebevědomí

Neděláme si nesmyslné představy o tom, co musí dítě zvládnout
Rodiče, kteří mají v rodině dyslektika, by měli mít na paměti, že výkony takového žáka ve škole jsou mnohdy na hranici jeho možností. I když by každá maminka a tatínek chtěli žáka, který vyniká, nedá se v tomto případě nic jiného dělat, než se s mířit s danou situací a postavit se k ní čelem.
kluk čte
Dítě trpí svým handicapem nejvíce. Často jsou postaveny před kolektiv, který je nepřijme, stávají se předmětem šikany a výsměchu. Mnohdy se bojí projevit se, že budou zase chybovat. Ztrácejí sebevědomí a propadají psychickým problémům. Z jednoho problému se s tává začarovaný kruh, ze kterého se jen těžko dostávají ven.

A zde jsou na prvním místě rodiče, aby své dítě podpořili, navštívili všechny instituce, které by mu mohli pomoci a okamžitě řešili všechna psychická traumata, která dítě v důsledku své vady utrpí. Z dobře vedeného dyslektika se ve většině případů vyvine člověk, který mnohdy dokáže vystudovat i vysokou školu.

Ale pokud je to možné, nenuťte je ke studiu, jestli to není vysloveně jejich přání. I šikovný řemeslník se v životě výborně uplatní a dokáže v životě úžasné věci. Proto rodiče dyslektiků, nevěšte hlavu a mějte na paměti, že láska a dobrá výchova dokáže divy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup